Snelle service - veilig betalen - unieke cadeautjes

Leveringsvoorwaarden en privacy

Privacy
De Beeldvink respecteert jouw privacy: we gebruiken je gegevens primair om je bestellingen zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Je kunt je gegevens altijd inzien en wijzigen, of verwijderen. Ook voor onze nieuwsbrief kun je je zowel gemakkelijk in- als uitschrijven.
Je gegevens worden op een beveiligde omgeving (Secure Server) bewaard.

Cookies
Een cookie bevat informatie dat door je browser wordt opgeslagen op je computer. Wij gebruiken cookies alleen om je te herkennen bij een volgend bezoek en om het bestelproces te vergemakkelijken. Als je niet wilt dat er cookies gebruikt worden kun je dat in je browser instellen. Dan kun je alsnog bij ons producten bestellen, maar je zult op sommige plekken vaker informatie moeten invoeren.

-------------

Adres
De Beeldvink
Provincialeweg 52
1103 SB Amsterdam

Eigenaar: Jacqueline Elich

debeeldvink@xs4all.nl
+31(0)633099237
Kvk: 34 32 68 59
BTW-nummer: NL002007418B46
Giro rekening: NL77 INGB 0006 2413 60
t.n.v. de Beeldvink
IBAN: NL77 INGB 0006 2413 60
BIC: INGBNL2A

---------------


1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en transacties van De Beeldvink en de wederpartij tenzij anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van De Beeldvink.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De Beeldvink behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door De Beeldvink erkend.
2. Prijzen
2.1 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s (€) en inclusief 21% BTW.
2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van invoer-, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van invoer-, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant of drukker tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
2.4 Alle vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
3. Betaling
3.1 Betalingen dienen binnen 5 werkdagen te zijn voldaan d.m.v. de door u gekozen betaalwijze in de winkelwagen. De voor u gereserveerde artikelen waarvan wij de betaling niet hebben ontvangen binnen de betalingstermijn gaan automatisch terug de verkoop in zonder overleg tenzij anders is overeengekomen met de klant.
Na een bestelling ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld, inclusief verzendkosten. Indien u deze e-mail niet ontvangen hebt binnen de 24 uur, neem dan contact op met ons op debeeldvink@xs4all.nl
3.2 Betalen kan op 3 manieren:
1• Via iDeal (gratis). Je bestelling wordt dan meteen door ons verwerkt en verzonden.
2• Met een vooruitbetaling via je eigen bank (gratis). Je bestelling wordt verwerkt en verzonden na ontvangst van de betaling.
3• Betalen bij afhalen, alleen na afspraak via de mail.
Als de betaling door ons ontvangen is, verzenden wij de bestelling binnen 2 werkdagen. Reserveren van artikelen bij vooruitbetaling kan voor maximaal 5 dagen. Indien na deze termijn geen betaling is ontvangen wordt de reservering van het artikel ongedaan gemaakt. Het artikel wordt dan weer in de webwinkel geplaatst.
4. Verzenden
4.1 Wij versturen je bestelling, stootbestendig verpakt via DPD / PostNL of DHL en indien mogelijk met normale brievenbuspost.
4.2 Een gedetailleerd overzicht van de tarieven als ook de tarieven voor België zijn te vinden op http://www.postnl.nl/tarieven/ en https://www.dpd.com/nl/nl/tarieven/.
4.3 Bij aangetekend verzenden zijn de verzendkosten voor eigen rekening. Gelieve het aangetekend verzenden op te geven in het opmerkingenveld van het bestelformulier.
4.4 De verzending geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden van PostNL / DPD / DHL.
5. Levering
5.1 Je bestelling wordt verzonden zodra wij de betaling hebben ontvangen. Wij streven ernaar om de bestelde producten na ontvangst van betaling, dezelfde of de volgende dag op de post te doen zodat u het in ieder geval binnen 3 dagen in huis hebt. Het tijdstip en de dag van de bestelling is medebepalend voor de afleverdatum. Houd u er rekening mee dat PostNL op zondag en maandag niet bezorgt en DPD / DHL niet in het weekend. U ontvangt een verzendbevestiging zodra de bestelling is verzonden.
5.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De meeste producten op de website zijn op voorraad tenzij anders vermeld. Daar bijna alles in beperkte oplage gemaakt wordt en wij geen automatisch voorraadbeheer hebben kan het voorkomen dat producten uitverkocht raken, maar nog niet op de website als verkocht vermeld staan. Hiervoor vragen wij uw begrip.
5.3 Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden aan de koper. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen.
5.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal De Beeldvink bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
5.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
5.6 De Beeldvink is niet verantwoordelijk voor fouten in de gegevens door de klant verstrekt m.b.t. betaling, (aflever)adresgegevens etc.
5.7 De Beeldvink is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens de verzending via PostNL / DPD of DHL. Wanneer een pakket zoek raakt, kunnen wij enkel een onderzoek laten starten via Track & Trace. Op verzoek kunnen wij een pakket tegen meerprijs ook verzekerd versturen. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u dit aangeven tijdens uw bestelling. Accepteer nooit beschadigde pakketten, wij kunnen dan geen garantie meer geven.
6. Zichttermijn / herroepingrecht
6.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan de Beeldvink heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk of per e-mail melding te maken bij de Beeldvink. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt De Beeldvink er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
6.2 Herroeping is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan De Beeldvink. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 10 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant.
6.3 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.
6.4 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of op aanvraag van de consument bestelde goederen, of goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• goederen die gedragen en/of gewassen zijn
• goederen waarvan de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
• vermissing van de originele verpakking/aanhechting van de labels.
• voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• Waardebonnen/cadeaubonnen, afgeprijsde artikelen, artikelen verkregen d.m.v. speciale (win)acties
6.5 De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. De Beeldvink raadt de koper aan de retourzending verzekerd dan wel aangetekend te retourneren. Franco en rembourszendingen worden door De Beeldvink niet geaccepteerd.
7. Veiligheid / privacy
7.1 De Beeldvink respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
7.2 Indien de consument een bestelling plaatst bij De Beeldvink, dan worden diens gegevens opgenomen in het klantenbestand van De Beeldvink. De Beeldvink houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet verstrekken aan derden.
7.3 Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte artikelen te voldoen.
8. Aanbiedingen
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt De Beeldvink zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden De Beeldvink slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van De Beeldvink gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 De Beeldvink kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
9. Overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tussen De Beeldvink en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door De Beeldvink op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 De Beeldvink behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.
10. Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van De Beeldvink gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10.2 De Beeldvink is niet verantwoordelijk voor invoer-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs of andere informatie zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal deze door De Beeldvink zo snel mogelijk worden aangepast.
11. Overmacht
11.1 De Beeldvink is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Beeldvink alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 De Beeldvink behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Beeldvink gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien De Beeldvink bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
12. Aansprakelijkheid
12.1 De Beeldvink is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.
12.2 De Beeldvink is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.debeeldvink.nl en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.
13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Eigendom van alle door De Beeldvink aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij de Beeldvink zolang de afnemer de vorderingen van de Beeldvink uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van de Beeldvink wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
13.2 De door De Beeldvink geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de Beeldvink of een door de Beeldvink aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin De Beeldvink haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. gebruikt.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht De Beeldvink zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.gebruikt.
14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15. Copyright
Tenzij anders vermeld ligt het auteursrecht ten alle tijden bij De Beeldvink. Niets van deze site mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van De Beeldvink. Foto’s zijn eigendom van De Beeldvink zelf of gebruikt in overleg met de desbetreffende ontwerper. Wilt u foto’s en/of tekst van de website gebruiken neem dan contact met ons op.
Disclaimer
Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is. Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website. De Beeldvink behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf. Als u vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Laatst bijgewerkt: februari 2024.